GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Terma dan syarat

Selamat datang ke Propmalay

Terma dan syarat ini menjelaskan peraturan dan undang-undang untuk menggunakan laman web Propmalay, yang terdapat di Propmalay.com.

Dengan melayari laman web ini, kami menganggap bahawa anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan Propmalay jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua syarat di halaman ini. Terma dan syarat umum kami dibuat menggunakan penjana Terma dan Syarat Umum.

Terminologi berikut berlaku untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Penafian dan semua Perjanjian: "Pelanggan", "Anda" dan "Anda" merujuk kepada anda, orang yang mendaftar di laman web ini dan mematuhi terma dan syarat syarikat. istilah "Syarikat", "Kami", "Kami", "Kami" dan "Kami" merujuk kepada Syarikat kami. "Pesta", "Pesta" atau "Kami" merujuk kepada Pelanggan dan kami sendiri. Semua syarat merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada pelanggan dengan cara yang paling tepat, dengan tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan pelanggan dengan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang ditunjukkan. syarikat, sesuai dengan dan tertakluk kepada undang-undang Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau kata-kata lain dalam bentuk huruf tunggal, jamak, huruf besar dan / atau dia atau mereka dianggap boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada perkara yang sama.

Kuki

Kami menggunakan kuki. Dengan mengakses Propmalay, anda bersetuju untuk menggunakan kuki sesuai dengan dasar privasi Propmalay.

Sebilangan besar laman web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mengambil data pengguna untuk setiap lawatan. Laman web kami menggunakan kuki untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu dan memudahkan orang yang mengunjungi laman web kami. Sebilangan rakan sekutu / pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

Lesen

Kecuali dinyatakan sebaliknya, Propmalay dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek dalam semua bahan di Propmalay. Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh mengaksesnya melalui Propmalay untuk kegunaan peribadi anda sendiri, tertakluk kepada sekatan yang termaktub dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak dibenarkan:

 • Ganti bahan Propmalay
 • Jual, sewa atau sublesen bahan Propmalay
 • Menghasilkan semula, mendua atau menyalin bahan Propmalay
 • Sebarkan Kandungan Propmalay

Perjanjian ini bermula pada tarikh ini.

Sebahagian laman web ini membolehkan pengguna menyiarkan dan bertukar pendapat dan maklumat mengenai bahagian laman web tertentu. Propmalay tidak menyaring, mengedit, menerbitkan atau menilai sebarang komen sebelum kehadirannya di laman web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat Propmalay, ejen dan / atau gabungannya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menerbitkan pandangan dan pendapatnya. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Propmalay tidak bertanggung jawab atas komen atau sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan / atau dialami akibat penggunaan dan / atau penerbitan dan / atau penampilan komen di laman web ini. Web.

Propmalay berhak untuk menyemak semua komen dan membuang komen yang dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan, atau bertentangan dengan terma dan syarat ini.

Anda menjamin dan menyatakan bahawa:

 • Anda berhak untuk menghantar Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan kebenaran yang diperlukan untuk melakukannya;
 • Komen tidak melanggar hak harta intelek, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, paten atau tanda dagangan pihak ketiga;
 • Komen tidak mengandungi bahan fitnah, fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau tidak sah yang melanggar privasi
 • Komen tidak digunakan untuk mendapatkan atau mempromosikan perniagaan atau perniagaan atau aktiviti haram atau peribadi.

Anda dengan ini memberikan Propmalay lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyunting dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan menyunting komen anda dalam bentuk, format atau media apa pun.

Pautan ke kandungan kami

Organisasi berikut boleh memaut ke laman web kami tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu:

 • Agensi-agensi kerajaan;
 • Enjin carian;
 • Organisasi berita;
 • Penjual semula direktori dalam talian boleh membuat pautan ke laman web kami dengan cara yang sama seperti pautan ke laman web syarikat tersenarai lain; dan
 • Syarikat terakreditasi di seluruh sistem, kecuali organisasi, badan amal dan badan amal yang tidak dapat membuat pautan ke laman web kami.

Organisasi-organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, penerbitan atau maklumat lain di laman web selagi pautan: (a) tidak mengelirukan dengan cara apa pun; (b) tidak secara salah menyiratkan penajaan, sokongan atau persetujuan pihak yang mengikat dan produk dan / atau perkhidmatannya; dan (c) menyesuaikan diri dalam konteks laman web pihak yang mengikat.

Kami mungkin mempertimbangkan dan menyetujui permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

 • sumber maklumat yang terkenal untuk pengguna dan / atau syarikat;
 • dot.com-komuniti-laman web;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • Portal internet;
 • perakaunan, peguam dan firma perundingan; dan
 • institusi pendidikan dan organisasi sektor.

Kami akan menyetujui permintaan pautan dari organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuat kami memandang diri kami sendiri atau syarikat kami yang bertauliah; (b) organisasi tidak mempunyai rekod negatif dengan kami; (c) faedah penglihatan hyperlink mengimbangi ketiadaan Propmalay; dan (d) pautan itu dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi-organisasi ini boleh membuat pautan ke laman utama kami selagi pautan: (a) tidak mengelirukan dengan cara apa pun; (b) tidak secara salah menyiratkan penajaan, sokongan atau kelulusan pihak yang mengikat dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) menyesuaikan diri dalam konteks laman web pihak yang mengikat.

Sekiranya anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan anda berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel ke Propmalay. Sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan, serta URL laman web anda, senarai semua URL yang anda ingin pautkan dari laman web kami, dan senarai URL laman web kami yang anda mahu pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk tindak balas.

Organisasi yang diluluskan boleh memaut ke laman web kami seperti berikut:

 • Untuk penggunaan nama syarikat kami; atau
 • Menggunakan pencari sumber bersatu yang berkaitan dengan; atau
 • Menggunakan penerangan yang berbeza dari laman web kami yang dipautkan masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman web pihak yang mengikat.

Penggunaan logo Propmalay atau karya seni lain tidak dibenarkan dihubungkan sekiranya tidak ada perjanjian lesen tanda dagangan.

iFrames

Tanpa kebenaran terlebih dahulu dan kebenaran bertulis, anda tidak boleh membuat bingkai di sekitar laman web kami yang dengan cara apa pun mengubah persembahan visual atau penampilan laman web kami.

Tanggungjawab terhadap kandungan

Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan yang dipaparkan di laman web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang meningkat di laman web anda. Tidak ada pautan yang boleh muncul di laman web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, cabul atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar atau mempertahankan pelanggaran atau pelanggaran hak pihak ketiga yang lain.

Privasi anda

Baca dasar privasi

Pemeliharaan hak

Kami berhak untuk meminta anda membuang semua pautan atau pautan tertentu ke laman web kami. Anda bersetuju untuk segera membuang semua pautan ke laman web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mengubah terma dan syarat ini dan dasar penghubung mereka pada bila-bila masa. Dengan terus membuat pautan ke laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti syarat-syarat pautan ini.

Penyingkiran pautan dari laman web kami

Sekiranya anda menjumpai pautan di laman web kami yang menyinggung sebab apa pun, anda boleh menghubungi kami dan memberitahu kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk membuang pautan, tetapi kami tidak berkewajiban untuk bertindak balas terus kepada anda.

Kami tidak menjamin bahawa maklumat di laman web ini betul, kami tidak menjamin integriti atau ketepatannya; Kami juga tidak berjanji untuk menjamin bahawa laman web akan terus tersedia atau bahawa bahan di laman web akan terus diperbaharui.

Penafian

Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, kami mengecualikan semua pernyataan, jaminan, dan syarat mengenai laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tidak ada dalam notis undang-undang ini:

 • hadkan atau kecualikan tanggungjawab kami atau anda atas kematian atau kecederaan diri;
 • hadkan atau kecualikan tanggungjawab kami atau anda untuk penipuan atau penyalahgunaan maklumat palsu;
 • hadkan tanggungjawab kita atau dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku; atau
 • kecualikan tanggungjawab kami atau anda yang tidak dapat dikecualikan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Batasan dan larangan yang ditetapkan dalam bahagian ini dan di bahagian lain penafian ini: (a) tunduk pada perenggan sebelumnya; dan (b) ini mengatur semua tanggungjawab yang timbul dari penafian, termasuk kewajiban yang timbul dari kontrak, aduan dan pelanggaran tugas undang-undang.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web diberikan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan apa pun.

Scroll to Top